ul. Wspólna 27a/58, 00-519 Warszawa
tel. (+48/22) 622-09-18, 622-27-73
fax (+48/22) 622-27-83
e-mail: klimaterm@klimaterm.waw.pl


Pracownia Projektowa Instalacji Przemysłowych i Technologicznych KLIMATERM jest firmą inżynierską o profilu instalacyjno-technologicznym. Pracownia specjalizuje się w projektowaniu instalacji komunalnych, przemysłowych i technologicznych w zakresie:
 • wentylacji
 • klimatyzacji komfortu i precyzyjnej (close control)
 • obiegów chłodniczych
 • kotłowni wodnych i parowych opalanych gazem i olejem
 • ogrzewań wodnych, elektrycznych i powietrznych
 • pary i kondensatu
 • gazów technicznych
 • wod.-kan.
 • instalacji p.poż.
 • instalacji elektrycznych
 • instalacji teletechnicznych
Firma zatrudnia doświadczonych projektantów do kierowania tematami.
Z każdym z projektantów przy opracowywaniu rozwiązań projektowych współpracują stali asystenci (inżynierowie). Pozostałych współpracowników, zarówno projektantów jak i asystentów zatrudniamy w zależności od wielkości i specyfiki zadania inwestycyjnego na umowy o dzieło.

Firma współpracuje na stałe z pracowniami elektrycznymi, teletechnicznymi, automatykami, wod.- kan. i ochrony pożarowej.
Firma świadczy kompleksowe usługi w branży projektowej w zakresie wszelkich instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych.
Firma jest objęta ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczycielem jest ALLIANZ.

Firma posiada własny lokal w Warszawie przy ul. Wspólnej 27A/58, jest wyposażona w komputery klasy PC, drukarki, oprogramowania graficzne CAD i niezbędne programy obliczeniowe.
Pracownia Projektowa Instalacji Przemysłowych i Technologicznych "KLIMATERM" została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w dniu 20.08.1996 pod numerem 6386/T.
 

     Copyright Klimaterm 2022