ul. Wspólna 27a/58, 00-519 Warszawa
tel. (+48/22) 622-09-18, 622-27-73
fax (+48/22) 622-27-83
e-mail: klimaterm@klimaterm.waw.pl


Specjalizujemy się w opracowywaniu dokumentacji technicznych na wszystkich jej etapach :
  • ekspertyzy
  • opinie techniczne
  • analizy techniczne
  • projekty koncepcyjne
  • projekty budowlane
  • projekty przetargowe
  • projekty wykonawcze
  • kosztorysy inwestorskie i przetargowe
  • nadzory autorskie na budowie
Dokumentacje techniczne wykonywane przez naszą firmę są zgodne
z obowiązującymi przepisami i normami oraz posiadają niezbędne uzgodnienia rzeczoznawców SANEPID, BHP i p.poż. oraz dostawców mediów (np. : SPEC, MPWiK, STOEN, MOZG, TPSA i innych).
Zaproponowane rozwiązania projektowe uwzględniają potrzeby ekologii
i ochrony środowiska, odzysku ciepła, niskiej energochłonności urządzeń oraz optymalizacji kosztów inwestycyjnych.
 

     Copyright Klimaterm 2022